Bildnummer: G388 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Gränby Tid: Före 1956 Fotograf:
Motivbeskrivning: Gamla mangårdsbyggnaden. Huset ursprungligen från 1700-talet, tillbyggt under 1800-talet.
Riven 1956. Nytt hus uppfört strax bakom det gamla.
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se