Bildnummer: G405 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Vy från järnvägen Tid: slutet 1940-talet Fotograf:
Motivbeskrivning: Mejeriet, ???, Emila Anderssons specerier
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se