Bildnummer: G428 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Flygfoto Tid: 1930-tal Fotograf: Mats Rogberg
Motivbeskrivning: Vy över Kolbäck kyrka. Stenkyrkan troligtvis från 1100-talet
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se