Bildnummer: G430 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Flygfoto Tid: 1930-tal Fotograf: Mats Rogberg
Motivbeskrivning: Vy överRidskolan
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se