Bildnummer: G437 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Vid Slottet Tid: 14/7 1934 Fotograf:
Motivbeskrivning: Pagebyggnaden / Posthuset. Karl XI:s mor, lät också uppföra många andra byggnader kring slottet, varav en del - såsom värdshuset eller pagebyggnaden - ännu står kvar idag.
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se