Bildnummer: G62 Kategori: Torp Ort: Kolbäck
Plats: Viby Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Koltorpet
Restaurerad och invändigt ombyggd manbyggnad
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se