Bildnummer: G69 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Järnvägs- och landsvägsbron, AB Kolbäcks Träindustrier, Träklypan, till höger. Nybro bakom loket.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se