Bildnummer: G72 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Farmartjänsts värmecentral vid Hallstavägen. Använder träflis som bränsle.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se