Bildnummer: G79 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Tiondeboden.
Under sommaren 2001 var boden klar och vi som jobbade var nöjda med resultatet.
Sven Nordström, Olle Karlsson, Ingvar Karlsson, Kjell Näslund, Rune Larsson, Stig Larsson, Kurt Larsson med traktor.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se