Bildnummer: G83 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Sörstafors Tid: Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Ekallén vid Sörstafors. Ekarna sågades ned hösten 2000.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se