Bildnummer: G84 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Yllesta Tid: Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Yllesta Gård
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se