Bildnummer: G85 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Hembygdsförenings nya lokal.
I slutet av år 2002 övertar Hembygdsföreningen Handelsbankens gamla lokal i Centrumhuset på Stationsgatan 12 i Kolbäck. Renoveringen var klar till årsmötet i mars 2003. Fotografen Rune Larsson i förgrunden
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se