Bildnummer: G86 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Vy norrut med ishocheybanan och badhuset. I övre högra hörnet Amsta Gård.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se