Bildnummer: S1259 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Köpingsvägen Tid: 1959 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Köpingsvägen Änkehemmet BP bensinstation
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se