Bildnummer: S1339 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Skrapberget Tid: 1994 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Skrapberget vid Herrevad mot Mölntorp revs 1994
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se