Bildnummer: S1450 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Vänsta Tid: 1997 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Vänsta gård, huvudbyggnad
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se