Bildnummer: S1535 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Från vattentornet Tid: 1996-11-08 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Kolbäck från vattentornet mot SÖ
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se