Bildnummer: S1894 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Gästgivaregården Tid: 2001-05-12 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Vy över ån vid Gästgivargården med Kanalstugan.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se