Bildnummer: S1900 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Hallstavägen Tid: 2000-10-04 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Hyreshuset efter Hallstavägen rivs.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se