Bildnummer: S1945 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Centrum Tid: 2004 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Linneagården
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se