Helikopter
Bildnummer: S217 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Tid: 1960-04-24 Fotograf: Ragnar Holm
Motivbeskrivning: Armens helikopter över Hermansro
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se