MHF
Bildnummer: S225 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Gästgivaregården Tid: 1960-05-15 Fotograf: Ragnar Holm
Motivbeskrivning: Start MHF tävling vid Gästgivaregården
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se