Bil
Bildnummer: S311 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Åsvägen Tid: 1960-05-29 Fotograf: Ragnar Holm
Motivbeskrivning: Bil vid Åsvägen, till höger låg Ellas kiosk.
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se