Slussvaktarestugan
Bildnummer: S922 Kategori: Bebyggelse Ort: Mölntorp
Plats: Västerkvarn Tid: 1961-05-17 Fotograf: Ragnar Holm
Motivbeskrivning: Slussvaktarestugan
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se