Bildnummer: A1055 Kategori: Föreningsliv Ort: Kolbäck
Plats: Tid: februari 1982 Fotograf:
Motivbeskrivning: Styrelsemöte i Kolbäcks soc.dem. förening.
Herbert Andersson, sekreterare, Karl Arne Ragnar, ordförande, Inga-Lisa Westin, Maj-Britt Karlsson.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se