Bildnummer: A277 Kategori: Föreningsliv Ort: Kolbäck
Plats: ABF-lokalen Tid: 1980 Fotograf:
Motivbeskrivning: ”Rådslagscirkel”.
Ingvar Karlsson, Herbert Andersson, Erik ”Hallsta” Karlsson
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se