Bildnummer: A286 Kategori: Föreningsliv Ort: Kolbäck
Plats: S-lokalen Tid: 1980 Fotograf:
Motivbeskrivning: Styrelsemöte i Kolbäcks S-förening.
Ove Wikström, Bjarne Lindlöf, Lars-Erik Sandberg, Maj-Britt Karlsson, Herbert Andersson
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se