Bildnummer: A289 Kategori: Föreningsliv Ort: Kolbäck
Plats: Tid: 1980 Fotograf:
Motivbeskrivning: Cirkel inför 70-årsjubileum, Kolbäcks SDF.
Erik Karlsson, Bertil Strömbäck.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se