Bildnummer: A346 Kategori: Föreningsliv Ort: Kolbäck
Plats: SAP-lokalen Tid: 1980 Fotograf:
Motivbeskrivning: Möte med Kolbäcks S-förening.
Konsumentvägledare Karl-Erik Fredman, Maj-Britt Karlsson, Åke Norström.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se