Bildnummer: A758 Kategori: Unga Örnar Ort: Kolbäck
Plats: Bakom gamla Konsum Tid: 1940-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Leksaksinsamling till Estlands barn
Kerstin Guldbrandsson, Kerstin Andersson, Carin Björklind, Evy Nilsson, Gerd Stenius, Inga-Lisa Andersson,
Gunnar Larsson, Berit Eriksson, Bernt Eriksson
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se