Bildnummer: A825 Kategori: Unga Örnar Ort: Roskilde Danmark
Plats: Läger Tid: 1946 Fotograf:
Motivbeskrivning: Städning i tältlägret
Ingemar Pettersson, Margareta Eriksson, Lennart Gustavsson, Yngve Gustavsson, Inga-Lisa Andersson, Gerd Stenius, Hans Andersson.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se