Bildnummer: A839 Kategori: Unga Örnar Ort: Kolbäck
Plats: Nedanför åsen (torget) Tid: 1945 Fotograf:
Motivbeskrivning: Utflykt
Bakre r: Kerstin Andersson, Berit Andersson, Margareta Öberg, Maj-Britt Andersson, Sonja Bergvall, Frida Eriksson
Andra r: Rolf Hedström, Börje Eriksson
Främre r: Ulla Bergström, AnnmarieAndersson, Ingert Gerdtman, Bernt Eriksson, Björn Ekstrand
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se