Bildnummer: A911 Kategori: Unga Örnar Ort: Kolbäck
Plats: Vid Godtemplargården Tid: 1947 Fotograf:
Motivbeskrivning: Avdelningsmästerskap på skidor. Kerstin Andersson, Ingvar Borg, Maj Norr, Rolf Jansson, Ulla Bergström, Ingemar Pettersson, Ulla Wallin. Sittande Sonja Bergvall.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se