Bildnummer: B1060 Kategori: Föreningsliv Ort: Kolbäck
Plats: Tid: 24 januaari 1931 Fotograf: Elon Larsson
Motivbeskrivning: Kretsstyrelsen för södra kretsen av Västmanlands soc.dem. ungdomsdistrikt.
Elis Nordström sekreterare, Sven Larsson ordförande, Folke Lagerkvist kassör.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se