Bildnummer: B980 Kategori: Föreningsliv Ort: Strömsholm
Plats: NTO-lokalen Herrskogen Tid: 1930 Fotograf:
Motivbeskrivning: Strömsholms SDUK:s årsfest.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se