Bildnummer: C1885 Kategori: Föreningar Ort: Kolbäck
Plats: Kommunalkontoret. Tid: 1970 Fotograf:
Motivbeskrivning: Anställda i Kolbäck vid kommunsamman- slagningen med Hallstahammar 1970.
Främre r: Gurli Ullman, Birgitta Kropp, Yvonne Lundh, Gunilla Pettersson gift Dufwa, Inga Andersson, Birgitta Uppling, Anita Cronholm.
Bakre r: Gunnel Öhlin, K-A Ragnar, Berit Sellén, Alice Eriksson, Ragnar Holm, Marita Lindlöf, Kerstin von Walden, Elise Löfgren, Lars-Olof Andersson, Tommy Jönsson, Laila Jonsson gift Andersson, Kerstin Hall, Bertil Ryås, Erik Karlsson.
Porträttet till vänster: Ombudsman Natanael Hult, soc.ordf. m.m. Strandvägen 4 Kolbäck. Avporträtterad av Kolbäckskonstnären Elsa Celsing, gift med Celsing, rektor vid Lantmannaskolan Gästgivaregården.
Porträttet till höger: Stationsförman A.E. Andersson ”Stor-Anders” kom.nämndsordf. m.m. Bosatt i järnv.bostaden på Strandvägen, senare i mejeristbostaden på Stationsgatan 16 i Kolbäck. Avporträtterad av ? Börjesson.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se