Bildnummer: C1891 Kategori: Föreningsliv Ort: Kolbäck
Plats: Logen Linnéa Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Fackförbundsfest, Kolbäcks Avd Grov och Fabriks.
Kören i vitt: Barbro Norr, Edit Nordgren, Annie Hedlund, Märta Karlsson, Anna Persson, Irene Ljung,
Karin Westergren, Ingrid Larsson, Valborg Molin, Ulla-Britt Ljung, Birgit Johansson, Helny Hedlund, Lilly Gustavsson, Alice Andersson, Ebba Johansson.
Första r: Britta Andersson, Kerstin Andersson, Stig Blank, Gunnar Axelsson, Karl-Erik Eriksson, Stig Larsson,
Rune Larsson, Börje Karlsson.
Andra r: Martin Andersson, Oskar Gillberg, Fru Kraft, Oskar Kraft, ? Smedborg, Hilma Andersson, J.V Andersson, Johan Uddberg, ? Eriksson, Hjalmar Eriksson, ?.
Tredje r: Astrid Andersson, Hildur Gillberg, ?, ?, ?, Marianne Molin, Birgit Molin, Olga Eriksson, Jenny Eriksson,
Annie Eriksson, Emil Eriksson, Elin Eriksson, ?, ?, ?.
Fjärde r: Gustav Johansson, Hilda Johansson, Anna Bergström, Sven Larsson, Ingegärd Larsson, Frida Nilsson,
Maj-Britt Andersson, Stina Vikström, Edvin Karlsson, ?, ?, ?, ?, Helge Åsén, Märta Johansson, Linnea Andersson,
Einar Andersson, ?, ?, ?, ?, ?,? Ek, Linnéa Andersson, ?, Hilding Rundkvist, Asta Olsson, ?, ?, Ingeborg och Olle Eriksson.
Övre r: ?, Sven Sjökvist, ?, ?, ?, Lisa Eriksson (Måhlberg), ?, Helge Engström, Karl Andersson, Alma Hjelm, Elis Hjelm, Bror Modin, Anna-Lisa Selling (Hjelm), ?, ?, ?, Erik Björklund med son, Fru Björklund.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se