Bildnummer: C1980 Kategori: Föreningsliv Ort: Kolbäck
Plats: Tunboskolan Tid: 1969 Fotograf:
Motivbeskrivning: Kyrkorådet i samband med biskopsvisitation.
Erik Karlsson, Bengt Ulff, Astrid Holmgren, Elon Becker, Anders Smedh, Holger Eriksson, Stina Fredriksson,
Alf Karlsson, Erik Lindkvist, Karl-Axel Eriksson, Finn Mossberg.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se