Bildnummer: E457 Kategori: Föreningsliv Ort: Kolbäck
Plats: Koltorpet Tid: 1940-41 Fotograf: Åhman
Motivbeskrivning: Kolbäcks Scoutkår.
Nedre r: Eric Carlsson, Gunnar Zetterström, Börje Bäckström, Nils-Bruno "Nippe" Laggberg, Gunnar Gråberg, ?.
Andra r: ?, Sune Åsen, Karl-Johan Nordström, Olle Gravell, ?, Olle Lindquist, disponent Larssons pojke.
Tredje r: ?, Lars Glas, Lasse Gråberg, ?, Erik Andersson, Fritz Rydin.
Övre r: Börje Lövgren, Torsten Rudolfsson.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se