Bildnummer: G138 Kategori: Föreningsliv Ort: Kolbäck
Plats: Hembygdslokalen Tid: 2009-10-29 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Kolbäcks Hembygdsföreningens styrelse 2009
Rune Larsson, Sven Nordström, Kerstin Hall, Stig Larsson, Kurt Larsson
Ingrid Mjöberg, Elisabeth Ohlson, Berit Eriksson, Monica Hallström
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se