Bildnummer: G168 Kategori: Föreningsliv Ort: Kolbäck
Plats: Kaplansgården Tid: 1940-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Unga Örnars gård ”Örngården”
Invid gamla komministergården öster om kyrkan vid Kolbäcken låg Kaplansgården. Gården hyrdes ut till Unga Örnar. På trappan Sonja Bergvall-Andersson.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se