Bildnummer: G177 Kategori: Kolbäcks Lottakår Ort: Strömsholm
Plats: Ridskolan Tid: 5 oktober 1958 Fotograf: Foto-Eilert Strömsholm
Motivbeskrivning: Kolbäcks lottakår. Västmanlands Läns Lottaförbund hade inbjudits till Strömsholm för genomgång av lottornas arbetsuppgifter med utspisning under fältmässiga förhållanden. Undervisningsledare överste Samuelsson, Fo 47-48, talar här till lottorna på stallplanen.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se