Bildnummer: G285 Kategori: Föreningsliv Ort: Kolbäck
Plats: Stationsgatan 12 Tid: 2010-06-29 Fotograf: Kurt Larsson
Motivbeskrivning: I Hembygdsföreningens lokal en tisdagseftermiddag.
Elisabeth Ek, Berith Wallin, Kerstin Hall, Birgit Karlsson och Anita Nordström
  Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se