Bildnummer: G313 Kategori: Föreningsliv Ort: Mölntorp
Plats: Tid: 1968 Fotograf: Eilert
Motivbeskrivning: Övre rad från vänster : Olle Lagerqvist , Börje "Blatte" Andersson, Rolf Jansson, William Qvist ,
Kjell Vretling , Rolf Hedström, Lars Irnell , Tage Hals .
Mellersta raden : Tage Qvist , Arne Hals, Håkan Klintberg, Karl-Gösta "Kilo" Andersson , Göte Gustafsson .
Undre Raden :Emil Kholin, Lars Hjelm, Rune "Krigarn" Karlsson , Erik Hals , Lars Söderlund , Karl Nordström,
Gunnar Larsson

Tid 1970-75 , Gamla MIK-are träffades en gång om året och tävlade lite på skoj på Råby Rekarnes idrottsanläggning.
  Till bildregistret. Inlämnat Rolf Jansson
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se