Bildnummer: G333 Kategori: Föreningar Ort: Kolbäck
Plats: Stationsgatan 12 Tid: 2011-03-27 Fotograf: Daniel Sköld
Motivbeskrivning: Ordförande i 24 år. Sven Nordström har blivit synonym för hembygdsföreningen här i Kolbäck.
Efter 24 års ordförandeskap ville Sven frånträda posten. En annan gammal Kolbäcksbo och trotjänare
Rune Larsson påtog sig uppgiften
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se