Bildnummer: G390 Kategori: Föreningsliv Ort: Kolbäck
Plats: Hembygdslokalen Tid: 25 mars 2012 Fotograf: Kurt larsson
Motivbeskrivning: Rolf Pennerud får ordförandeklubban av Rune Larsson
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se