Bildnummer: B540 Kategori: Järnvägen Ort: Kolbäck
Plats: Godsmagasinet Tid: 1930-talet Fotograf: Verner Eriksson
Motivbeskrivning: Lok Örebro-Köping JVG
NOHAB 1908
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se