Bildnummer: C1597 Kategori: Järnvägen Ort: Kolbäck
Plats: Stationen Tid: 1961 Fotograf:
Motivbeskrivning: Anställd personal.
Bakre r: Lennart Skalberg, Elis Tunman, Kjell Näslund, Sune Sandström, Eric Carlsson, Åke Gustavsson,
Sixten Andersson, Rune Gustavsson, Folke Jansson, Axel Lindqvist, Tore Karlsson, Ulf Jansson, Paul Johansson,
Evert Viman, Percy Lundin, Åke Ulander.
Främre r: Rune Lindgren, Sune Berg, Lennart Gunnarsson, Allan Svensson, Tore Ferngren, George Andersson, Roland Jansson, Karl-Erik Haglund, Gunnar Åberg, Odd Nejstrand.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se