Bildnummer: C495 Kategori: Järnvägen Ort: Kolbäck
Plats: Godsmagasinet Tid: 1958 Fotograf:
Motivbeskrivning: Remonterna kommer till Kolbäck vid godsmagasinet.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se