Bildnummer: D163 Kategori: Järnvägen Ort: Strömsholm
Plats: Stationen Tid: 1935 Fotograf:
Motivbeskrivning: Stationshus och lok från TGOJ. Byggnaden från 1877 då järnvägen öppnades.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se